Szolgálatok

Dicsőítő csoport

Hajdúsámsonban a Pünkösdi Imaházban már a gyülekezet megalakulása után az Istentiszteletek szerves része volt a dicsőítés.
A dicsőítés valakinek a dicsérete, valakiről elismerően való nyilatkozás. Amikor Istent dicsőítjük, énekekkel fejezzük ki hálánkat az Ő munkájáért, szeretetéért a mi életünkben.
Az éneklés képessége ajándék, különleges emberi adottság, amit hétről-hétre a mi Urunk magasztalására használunk. A dicsőítő csoport vezetésével a gyülekezet is bekapcsolódik az Isten imádatába.
Több évtizeddel ezelőtt a régi dicsőítő csoport, azok az emberek, akikre Isten ezt a szolgálatot bízta, fúvós, majd később vonós hangszerekkel kísérve énekeltek az Istentiszteleteken.
A 90' évek elejétől kezdve gyülekezetünkben a dicsőítés irányzata a gospel stílus lett. A zenészek modern hangszereken kísérik az énekeket, amellyel a Mindenhatót imádják. A vonós hangszereket felváltotta a gitár, dob és zongora, az énekek szövege is változott. Mondanivalója a mai fiatalságnak is szól, ily módon hirdetve feléjük Jézus szeretetét.
Tudjuk,s tapasztaljuk,hogy Isten a dicséretek között lakozik, miközben magasztaljuk Őt, érezzük szívünkben a jelenlétét, hiszen Isten valóságos személy!

A hajdúsámsoni pünkösdi ifi

A Hajdúsámsoni Pünkösdi Imaházában az ifjúsági munka már a gyülekezet fennállása óta rendszeresen működik, generációnként újra és újra átalakulva.
Jelenleg a létszámunk 15 és 25 fő körül mozog, a korosztály változó, 10-25 év között fiúk és lányok vegyesen. Minden szombaton este 6 órától tartjuk összejöveteleinket, ahol imádkozással, dicsőítéssel és Bibliatanulmányozással foglalkozunk, illetve lehetőségünk játszani is!

Gyermekszolgálat

Vasárnaponként az Igehirdetés ideje alatt a gyerekek külön teremben Bibliai történeteken keresztül bibliai fogalmakkal ismerkednek meg, tanegységenként. Az olvasni tudó nagycsoportosok olvasás útján is bekapcsolódnak a történetek megismerésében és az Igei üzenet meg tanulásában. A gyerekmunka során azon vagyunk, hogy Isten szeretetéről ne csak beszéljünk a gyereknek, hanem megtapasztalhassák azt, és hogy egymás irányába is; valamint a még nem megtért hozzátartozóiknak is megmutathassák azt, gyermeki őszinteségükkel.