Gyülekezetünkről

  Rövid áttekintés

  A Pünkösdi egyház világviszonylatban, 1900-ban kezdődött az Amerikai Egyesült Államokban, ahol egy bibliaiskola hallgatói elkezdték tanulmányozni a szentírást, és igyekeztek saját életüket összehasonlítani az ott leírtakkal. Miután felfedezték azokat a dolgokat amelyeket a szentírásban leírtaktól eltérően gyakoroltak, elindult egy szentségi, megújulási mozgalom, amely az egész világon elterjedt, és napjainkra mintegy 300 millió hívőt tömörít magába, szinte nincs a világon olyan ország ahol nem lenne jelen kisebb, nagyobb számban.

  A korai amerikai ébredési összejöveteleken magyar vendégmunkások is részt vettek, mivel azon a helyeken dolgoztak, ahol az újonnan alakult gyülekezetek elkezdtek működni. Többen közülük meg is tértek, majd amikor haza jöttek, hozták magukkal az ott átélt dolgaikat, elkezdték itthon is hirdetni az embereknek az Istenbe vetett hit fontosságát, és a bűnökből való megtérést. Az 1920-as évek első felében már gyülekezetek kezdtek létrejönni Magyarországon is, különösen a Dunántúlon, amiből néhány év alatt már országos hálózat kezdett kibontakozni, úgyannyira, hogy 1926-ban megtartották első, egyben alakuló közgyűlésüket. 1930-ban már a hajdúságba is elérkezett a pünkösdi tűz, legelőször Hajdúhadházra, ahol létrejött, ezen a vidéken, az első pünkösdi gyülekezet, először csak kevés taggal, majd egyre többen, hagytak fel bűnös életmódjukkal.

  Hajdúsámson területén legelőször Sámsonkertben tértek meg néhányan, majd kezdtek el házi Istentiszteleteket tartani. Azonban a pünkösdi tűz hamarosan átterjedt Hajdúsámson központi részére is, ahol nagyon gyorsan kialakult egy kis csoport, akik elkezdet Istentiszteleteket tartani, és mint a bibliai időkben, napról napra szaporodtak. A helyi hatóságok nem mindig nézték ezt jó szemmel, olyan is előfordult, hogy a gyülekezet lelkipásztorát, az Istentiszteletről, a községházára vitték, ahol nem túl barátságos körülmények között tiltották meg neki, hogy ezt a munkát végezze, azonban sem őt sem a többieket az Istenbe vetett hitükben senki és semmi nem tudta megingatni. Volt időszak amikor a gyülekezet működését betiltották, így átmeneti otthont a gyülekezet a helyi Baptista imaházban kapott.

Aztán változtak az idők, szabadon gyakorolhatta mindenki hitét, a gyülekezet a Toldi utcán, a régi zsidó iskolában, tartotta Istentiszteleti alkalmait, a lelkipásztor házában, ahol már rendezett, de egyszerű körülmények között tartották, hétről hétre az Istentiszteleteket, majd később ezt az ingatlant vette meg a gyülekezet, aminek a helyén a mai napig is található az imaház. A gyülekezet megalakulásától kezdve fontos szerepet töltöttek be a sámsonkertben élő hívők, ahol nem csak, hogy külön házi Istentiszteleteket tartottak, hanem a kezdetben onnan több tagja volt a gyülekezetnek mint Hajdúsámson központi részéből. A gyülekezet elkezdett szaporodni, a hely pedig egyre kevesebb lett, egy nagyobb imaház építése létfontosságú dologgá vált. 1990-ben készült el az új imaház. A gyülekezet tagjai az építkezés ideje alatt önfeláldozóan segítették a munkát pénzükkel, társadalmi munkával, és ahogy csak tudták.

A gyülekezet lelki élét döntő módon befolyásolta, hogy a hitvalló, felnőtt keresztséget gyakorolta, valamint megkövetelte, és megköveteli tagjaitól a bibliai normák szerinti életvitelt, amihez hozzá tartozik a megtérés, és a bűnös életmóddal való szakítás.

Küldetésünk

 • Hitvallásunkat megélni
 • Istent képviselni
 • Tanítványokká tenni minden népet
 • Szabadonbocsátást és gyógyulást hirdetni

Hitvallásunk

Egyházunk és ezzel együtt gyülekezetünk is a legtöbb keresztyén egyházhoz hasonlóan az apostoli hitvallást elfogadja és gyakorolja. Ezzel egyidejűleg az Oslói Pünkösdi Világkonferencián elfogadott egyetemes Pünkösdi Hitvallás az, ami alapján teológiánkat kialakítottuk. Közösségünk részletes hitvallása pdf. változatban a www.punkosdi.hu/hitvallas web-oldalon olvasható.

Gyülekezet Sámsonkertben

Sámsonkert, Hajdúsámson és Debrecen között található. A magyar pünkösdi egyház Hajdúsámsoni "Élet" gyülekezete, leánygyülekezeteként működik; Sámsonkertben egy kis közösség. Már a kezdetekkor (az 1930-as években), a gyülekezet megalakulása után, nagyon hamar megtértek emberek erről a kis településről, amit akkor még nem is nagyon lehetett településnek nevezni, hiszen csak imitt-amott voltak házak. Nagyon hamar kialakult egy kis házi csoport, ami évtizedeken át különböző házakban, tartotta összejöveteli alkalmait. Ez a kis közösség soha nem működött önálló gyülekezetként, még akkor sem, amikor onnan több tagja volt a gyülekezetnek, mint Hajdúsámson központi részéről. Így van ez napjainkban is, amikor önálló imaházi épülettel rendelkezünk, (az 1990-es évek elején készült el az új imaház), ahol rendszeres Istentiszteleti alkalmakat, imaórákat, bibliaórákat, tartunk. Azonban vasárnap délelőtt, az ott lakó hívők is bejönnek a Toldi utcán található gyülekezetbe.Ez a kis gyülekezet az egyetlen, Sámsonkert területén, rajta kívül egyik egyház sem rendelkezik imaházzal, sem rendszeres Istentiszteleti alkalmakat nem tart. Ezért közösségünk nyitott minden ember fogadására, akik ezen a településen élnek, és szeretnék Istent közelebbről megismerni.